logo-rafael-contra-wit

 Rafaël is een groeiende kerkgemeenschap
met een passie om Gods Koninkrijk tot stand te laten
komen en Gods kinderen krachtig te doen opstaan!

 

 

Beleidsplan 2020-2025

Inleiding
In dit document tref je de missie & visie aan die
wij hebben ontvangen, uitgeschreven en doordacht
hebben door de leiding van de Heilige Geest. Samen
met Jezus Christus aan het roer gaan wij op weg.

Namens het bestuur en leiding,
Ferry Timal Tjd!

 

De onderliggende gedachte van het gemeenschap-zijn
is Christus kennen, jezelf in Christus bevinden in alle
opzichten en Zijn Goede Nieuws bekendmaken! Met
die gedachte hebben wij de volgende visie mogen ontvangen:

Plannen & Doelen

Ons plan, is om als gemeenschap in onze identiteit
en autoriteit te gaan staan als bruid van Christus.
Gedurende onze pioniersfase focussen wij op onze
relatie tot onze mooie en geweldige woonplaats –
haar gezondheid en onderlinge relaties – als de
(persoonlijke) roeping van ons als pioniers. Alles
gegeven door Jezus Christus. Hoe ziet dit er uit en
gaat dit in zijn werking? We geloven in het koninklijke
principe gevonden in Jesaja 58:10-12, “Geef de hongerigen
te eten! Help mensen die in moeilijkheden zitten! Dan
zal uw licht vanuit de duisternis schijnen en de duisternis
om u heen zal zo helder worden als het licht overdag.
En de Here zal u onophoudelijk leiden, in uw behoeften
voorzien met goede dingen en u gezond houden, dan
zult u lijken op een tuin met voldoende water, een altijd opborrelende bron. Uw zonen/dochters zullen de lang
geleden verlaten ruïnes van uw steden herbouwen en
u zult bekend worden als ‘het volk dat zijn muren en
steden herbouwt.’”

Onze missie als gemeenschap, is het gereedmaken van de bruid van Christus; binnenhalen van Zijn oogst; tot stand brengen van Zijn Koninkrijk; op Aarde zoals in de Hemel.

Onze visie als gemeenschap, om met Liefde en Kracht-gevulde Christenen, gezonde Hechte familiebanden te vormen, en een Dynamische gemeenschap te creëren die Invloed heeft op de natiën voor Jezus Christus!

Ons doel, is dat Christus en het Woord van God de
basis is en het fundament blijft. Gezond en
krachtig
met elkaar omgaan en het leven uit onze ware identiteit
& roeping in Christus is
essentieel voor onze onderlinge
relaties. Wij bidden dat het Koninkrijk van God baan zal
breken met als resultaat het vormen van een hecht en
gezond leiderschapsteam waaruit leven
voortvloeit. Met
onze kernwaarden als vertrekpunt, mogen en kunnen
wij als gemeenschap
toewerken naar het volledig
opereren vanuit onze identiteit in Christus. Dit alles
begint met
een goed fundament en daarmede dus
in het leiderschap van de gemeenschap.
Wij
willen datgene wat Jezus Christus in ons midden
wil baren, tot leven laten
komen; wat Hij wil
bouwen, vorm gaat krijgen.

Ons hart, klopt voor onze buren en zet zich om in
daden door het delen van het Woord van
God in
woord en daad. Het samen eten (brood breken)
en het samen bidden (Hand. 2:42),
authentiek
omzien naar elkaar. Liefde hebben voor God en
het uiten van liefde zal allereerst
gericht zijn
naar God. Hij heeft ons immers eerst liefgehad.
Vervolgens hebben wij onze naasten lief gelijk ook
wij onszelf liefhebben. In de intimiteit met
God willen wij groeien naar
het herkennen en
erkennen van onze ware identiteit in Christus
en zal dit zich uiten in de mate
van autoriteit
die wij innemen door te gaan staan in deze
gebroken wereld en in onze mooie
woonplaats Schoonhoven.

Middelen & Organisatie
Als pionier gemeenschap hebben wij het voorrecht om toegewijd onszelf blijvend in te zetten op verschillende onderdelen en bedieningen binnen onze woonplaats. Wij hebben een bijzondere locatie waar wij dankbaar gebruik van mogen maken om zowel de missie als de visie tot uiting te laten komen. Naast de geestelijke en fysieke inzet, is er ook financiële inzet in de vorm van het geven van tienden en offers/giften. Over alle vormen van inzet in onze woonplaats en daarbuiten is iets terug te vinden in ons document over aanpak en strategie. Terwijl wij Zijn koninkrijk en rechtvaardigheid in de eerste plaats zoeken, zal Hij ons strategie, inzicht, middelen en ondersteuning geven om de gemeente gevestigd te zien worden. Dit is het verlangen van de Heer en wij zuchten mee!

Onze organisatie en identiteit
Rafaël Schoonhoven is een gemeenschap die deel uitmaakt van Rafaël Nederland, onderdeel van de International Church of the Foursquare gospel. We belijden Jezus Christus als verlosser, doper met de Heilige Geest, Geneesheer en de Koning die zal terugkomen op aarde. Wij hebben dus een gemeenschappelijke naam en theologie en maken deel uit van een wereldwijde familie. Vanuit deze identiteit staan we open in relatie met alle gelovigen en kerken die Jezus Christus belijden als de uit de dood opgestane Zoon van God. Jezus is het hoofd van de gemeente en in Zijn Geest is de oorsprong en kracht van de gemeente.

Wilt u contact met ons opnemen?

Heeft u vragen over God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest of wilt u meer te weten komen over wie wij zijn als kerkgemeenschap?
Neem contact op