logo-rafael-contra-wit

 Rafaël is een groeiende kerkgemeenschap
met een passie om Gods Koninkrijk tot stand te laten
komen en Gods kinderen krachtig te doen opstaan!

 

 

ANBI-status

De Belastingdienst heeft Rafaëlgemeenschap Schoonhoven aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Rafaëlgemeenschap Schoonhoven aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Heeft u hier meer vragen over, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

De Doelstelling van onze gemeenschap is de verkondiging van het evangelie, het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes. Dit doen wij door eerst zelf Jezus Christus beter te (leren) kennen & Hem bekend te maken door ons D.D.A. DNA - Duidelijk Dienstbaar Aanwezig in de Krimpenerwaard en daarbuiten.

 

Bestuur en beloningsbeleid
De leden van het bestuur, bestaande uit een lokale voorzitter en twee externe bestuurders met als functie secretaris en penningmeester, ontvangen geen vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Er zijn geen personen in (gedeeltelijke) loondienst. Er wordt wel in uitzonderlijke gevallen aan vrijwilligers een (eenmalige) vrijwilligersvergoeding verstrekt. Wel worden vooraf bepaalde onkosten vergoed, denk hier bijvoorbeeld aan print- en brandstofkosten.

Statutaire naam: Rafaëlgemeenschap Schoonhoven
Rekeningnummer: NL88INGB 0003 0314 32
Publieke naam: Rafael Gemeenschap Schoonhoven
RSIN: 818689729
KvK nr: Geen

Postadres:
Beneluxlaan 59
2871 HE Schoonhoven
(op afspraak)

Wilt u contact met ons opnemen?

Heeft u vragen over God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest of wilt u meer te weten komen over wie wij zijn als kerkgemeenschap?
Neem contact op