logo-rafael-contra-wit

 Rafaël is een groeiende kerkgemeenschap
met een passie om Gods Koninkrijk tot stand te laten
komen en Gods kinderen krachtig te doen opstaan!

 

 

Jaarverslag 2020
Het jaar 2020 was een bewogen jaar van twee stappen vooruit en één stap achteruit, maar God is goed. De Heer had al eerder in 2019 gesproken om weer van start te gaan met een huiselijke groep wat past in de woonkamer en de omstandigheden (veroorzaakt door het afschuwelijke Covid-19) zorgde er automatisch voor dat we met een kleine club samen zijn gekomen in onze familiekamer. Het was een jaar van (aan)bidden en samenkomen met een aantal gezinnen, singles, jongeren en kinderen.

Elke zondagmiddag zijn wij onder het Bijbelse principe van Handelingen 2:42 samen gekomen, samen gegeten, samen gebeden en samen geleerd. Verder hebben wij dit jaar ons vooral bezig gehouden met individuele (cruciale) gesprekken, relaties & netwerken in onze buurt en het ondersteunen van echtparen. Zo hebben wij op pastoraal gebied verschillende disciplines en expertises en deze ingezet waar wij konden in Schoonhoven en omgeving. Onze inzet voor de woonplaats en met name de wijk waar onze familiekamer zich bevindt is ook toegenomen. We hebben ons aangemeld bij de stichting “‘t Huis van Noord” en helpen waar we kunnen.

We willen, waar we kunnen, ons duidelijk dienstbaar opstellen. Daarnaast hebben wij onze relatie en samenwerking met de coaches van Rafaël Nederland doorgezet en versterkt. Ook hebben wij onszelf aangesloten bij onze zuster-gemeenschap in Amersfoort. We zijn hierin nog wel op zoek en hebben ook zustergemeenten in de buurt gevraagd om gebed en eventuele bestuurlijke inzet. Bijvoorbeeld Gouda en Rotterdam. Verder ervaren wij ook veel steun uit de regio.

We reiken uit in woord en daad met de goede boodschap van Jezus Christus naar mensen met wie we een relatie hebben. In de eerste plaats is dat in onze eigen omgeving. Daarnaast geven we voorkeur aan het trainen en coachen van leiders in de diverse culturen alsmede aan het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten. Zo worden wij uitgenodigd om op verschillende plekken te spreken. We richten ons op mensen uit onze eigen cultuur alsook uit andere culturen, zowel in Nederland als elders. Het koninkrijk van God is daarbij onze eerste prioriteit, boven de ontwikkeling van een eigen organisatie of kerk. Omdat we liever sterk zijn in een beperkt aantal gebieden dan zwak in vele, geven we prioriteit aan bestaande relaties aan wie we ons als gemeenschap hebben toegewijd. Deze bevinden zich in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Onze focus in 2020 was voornamelijk de onderwerpen rust & shalom-vrede, identiteit, duidelijkheid en zelfvertrouwen.

Samenstelling Bestuur

Gerard van Rooij

Secretaris

Ferry Timal

Voorzitter

Rob Elbers

Penningmeester

Wilt u contact met ons opnemen?

Heeft u vragen over God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest of wilt u meer te weten komen over wie wij zijn als kerkgemeenschap?
Neem contact op