logo-rafael-contra-wit

 Rafaël is een groeiende kerkgemeenschap
met een passie om Gods Koninkrijk tot stand te laten
komen en Gods kinderen krachtig te doen opstaan!

 

 

Jaarverslag 2022
Het jaar 2022 was een geweldig jaar van één stap vooruit en de Heer zette er twee, God is goed. De Heer had al eerder in 2019 en later in 2020 gesproken om door te gaan met een huisgroep wat past in een woonkamer en de omstandigheden (eerder de pandemie) zorgde er automatisch voor dat we met een kleine club samen konden komen in onze familiekamer, Schoonhoven. We hebben ook verschillende keren het mogen hebben over de doop in Water en in Geest. Het was een geweldig jaar van (aan)bidden en samenkomen met een aantal gezinnen, singles, jongeren en kinderen. Samen Jezus Christus groot maken!

Op de zondagmiddag zijn wij onder het Bijbelse principe van Handelingen 2:42 samen gekomen, samen gegeten, samen gebeden en samen geleerd. Verder hebben wij dit jaar ons vooral bezig gehouden met individuele (cruciale) gesprekken, relaties & netwerken in onze buurt en het ondersteunen van echtparen. Zo hebben wij op pastoraal gebied verschillende disciplines en expertises en deze ingezet waar wij konden in Schoonhoven en omgeving. Onze inzet voor de woonplaats en met name de wijk waar onze familiekamer zich bevindt is ook toegenomen. We hebben een vaste samenwerking met stichting “’t Huis van Noord” en helpen waar we kunnen.

We willen, waar we kunnen, ons duidelijk dienstbaar opstellen. Daarnaast hebben wij onze relatie en samenwerking met de coaches en externe bestuurder van Rafaël Nederland doorgezet en versterkt. Voor voeding hebben wij onszelf aangesloten bij onze zuster-gemeenschap in Amersfoort en blijven we actief aanwezig in Rafaël Nederland en Foursquare International. We vragen aan een ieder die dit leest om voor ons te blijven bidden, want alle hulp van Jezus kunnen we hard gebruiken en gebed is de motor van ons proces.

We reiken uit in woord en daad met de goede boodschap van Jezus Christus naar mensen met wie we een relatie hebben. In de eerste plaats is dat in onze eigen omgeving. Daarnaast geven we voorkeur aan het trainen en coachen van leiders in de diverse culturen alsmede aan het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten. Zo worden wij uitgenodigd om op verschillende plekken te spreken. We richten ons op mensen uit onze eigen cultuur alsook uit andere culturen, zowel in Nederland als elders. Het koninkrijk van God is daarbij onze eerste prioriteit, boven de ontwikkeling van een eigen organisatie of kerk. Omdat we liever sterk zijn in een beperkt aantal gebieden dan zwak in vele, geven we prioriteit aan bestaande relaties aan wie we ons als gemeenschap hebben toegewijd. Deze bevinden zich in Europa, het Midden-Oosten, Azië en Afrika.

Onze focus in 2022 was voornamelijk de toerusting in shalom-vrede, versterken van identiteit, duidelijkheid en zelfvertrouwen.

Samenstelling Bestuur

Penningmeester
Voorzitter

Wilt u contact met ons opnemen?

Heeft u vragen over God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest of wilt u meer te weten komen over wie wij zijn als kerkgemeenschap?
Neem contact op