logo-rafael-contra-wit

Kom zoals je bent

 

 

Wij geloven dat de Bijbel door God geïnspireerd is.

(2 Timotheüs 3:16,17)

Missie
God, Jezus Christus, de Heilige Geest en zijn Koninkrijk kennen en bekend maken in de stad en omgeving. “Christum Noscere et Notum Facere” – Christus Kennen en Bekend Maken. Met een nadruk op een duidelijk aanwezige, krachtige, tastbare, relationele en wonderbaarlijke God. Wij zijn een gemeente met zonen en dochters van de allerhoogste en enige levende God. Wij zijn voor elkaar geschapen en aan elkaar gegeven. Een familie van broers, zussen, vaders en moeders in het geloof. Wij hebben het verlangen om Jezus te kennen en kenbaar te maken.

Visie
De gemeente is de bruid van Jezus en fungeert als lichaam met Jezus aan het hoofd. Zij is als lichaam instrumentaal in het tastbaar maken van God en faciliteert Zijn aanwezigheid. (Jes. 61:1-2). Iedere volgeling opereert in eenheid in het lichaam en heeft een eigen door God gegeven identiteit, gaven, talenten en karakter (Joh.17:23). God, Jezus en Heilige Geest, wenst duidelijk tastbaar aanwezig te zijn in het leven van een ieder die hem volgt en wil gaan volgen. Wij dienen, eren en aanbidden een intieme en persoonlijke God (Gen.6:6a).

Strategie
De gemeente dient een veilige thuis te zijn en een omgeving te bieden voor God zodanig dat Hij Zijn aanwezigheid en heerlijkheid kan uiten. Weerbare, toegeruste, participerende, door Gods geliefde en God liefhebbende discipelen maken, afhankelijk van God en interafhankelijk van mensen om hen heen. Wat heeft God voor ons in petto? Geloven is niet alleen op zondag en begint op de maandag. Onze tastbare God wenst elke dag met ons allen te wandelen. Het is ons doel om gelovigen tot ambassadeurs te maken van Zijn Koninkrijk.

Wilt u contact met ons opnemen?

Heeft u vragen over God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest of wilt u meer te weten komen over wie wij zijn als kerkgemeenschap?
Neem contact op