logo-rafael-contra-wit

 Rafaël is een groeiende kerkgemeenschap
met een passie om Gods Koninkrijk tot stand te laten
komen en Gods kinderen krachtig te doen opstaan!

 

 

Jaarcijfers 2022
Staat van baten en lasten Begroting Jaarrekening Jaarrekening
2023 2022 2021
>> Baten <<
Opbrengsten (uit o.a. bezittingen) € 0.000 € 0.000 € 0.000
Bijdragen kerkleden € 3.500 € 4.505 € 1.400
Subsidies en overige bijdragen € 0.500 € 0.000 € 0.000
Totaal baten € 4.000 € 4.505 € 1.400
>> Lasten <<
Pastorale beroepskrachten € 0.000 € 0.000 € 0.000
Kerkdiensten, catechese en pastorie € 0.300 € 0.150 € 0.000
Bijdragen aan andere organen € 0.400 € 0.450 € 0.000
Kerkelijk gebouw (+ afschrijvingen) € 3.300 € 2.920 € 2.850
Overige eigendommen/inventarissen € 0.000 € 0.150 € 0.000
Salarissen (koster, organisten ed.) € 0.000 € 0.000 € 0.000
Beheer, administratieve, bank/rente € 0.000 € 0.200 € 0.120
Totaal lasten € 4.000 € 3.870 € 2.970
Resultaat € 0.000 + €635 – €1.570

 

Wilt u contact met ons opnemen?

Heeft u vragen over God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest of wilt u meer te weten komen over wie wij zijn als kerkgemeenschap?
Neem contact op