2017weekvangebed-1

Rooster invulling gezamenlijke kerken/gemeenten in Schoonhoven

 

 Dag/datum  Locatie  Band/koor/begeleiding  Leiding  Spreker
 Ma 16 jan.  RK kerk  Koor RK  Joost J. van Roest
 Din 17 jan.  WZ school  Aanbiddingsteam Rafaël  Gerrit-jan  Hanneke
 Wo 18 jan.  Hoeksteen  Cantorij Hoeksteen  Chris  Roos
 Do 19 jan.  Remonstr. Kerk  Organis Remonstrantse kerk  Roos  Bertjan Rafaël
 Vri 20 jan.  Willige Langerak  Orgel/piano WL  J. van Roest  WL Joost

Kerk Willige Langerak > Montignylaan 18, 2871 AE Willige Langerak/Schoonhoven , tel 0182 386771

De Hoeksteen> Albert Schweitzerlaan 2, 2871 LD Schoonhoven, tel. 0182 385631

Remonstrantse Gemeente > Kerkgebouw Kruispoortstraat 8,  koster  J. Van der Oest  tel. 0182 385829

Rooms-Katholieke Kerk> H. Bartholomeuskerk Wal 61, 2871 BC Schoonhoven, tel.0182 382455

Rafael Pinkstergemeente> aula Willem de Zwijgerschool, Kamerlingh Onnesdreef 4, 2871 JN, contactpersoon Rafael Ferry Timal 0622463044

  • Voor iedere avond staan er 2 personen op het rooster. Een persoon voor de algehele leiding en de ander persoon voor de overdenking. Zij kunnen in overleg afspreken wie wat doet .

De diensten/vieringen zullen om 19.30 uur beginnen en sluiten rond 20.15 uur

Een globale indeling/liturgie ziet er als volgt uit:

  • Welkom
  • Openingsgebed + zingen
  • Schriftlezing(en)
  • Overdenking
  • Gebed > samen in groepjes bidden
  • Zegen/zingen/afsluiting

Iedere leiding is zelf verantwoordelijk( in overleg met de spreker) voor de avond en de liturgie. Wie de overdenking doet en wat en wanneer er gezongen wordt. Dit zingen weer graag in overleg met de band/koor/zangleiding van de desbetreffende kerk/gemeente. De contactpersonen vanuit het IKB zijn tevens de contactpersonen voor het gebouw/locatie en de band/koor/zangleiding.

Wij willen de liturgie in grote lijnen volgen die wij hebben aangereikt gekregen vanuit de raad van kerken. Bijgevoegd de digitale versie. Wij beginnen op de maandag en volgen de  opeenvolgende dagen tot en met vrijdag. De liederen in de liturgie van de raad van kerken kan gebruikt worden maar men is ook vrij om andere psalmen/liederen/gezangen te zingen.

Concrete gebedspunten worden t.z.t. nog aangereikt. Ook hier is men weer vrij om in overleg af te wijken.

Er zijn posters gemaakt met de data en locatie van de gebedsweek Schoonhoven. Vermeld op deze poster dat het door de kerken/gemeenten van schoonhoven en Willige Langerak wordt georganiseerd.

Ook is er een flyer gemaakt. Op de achterkant zal het programma vermeld worden zoals genoemd met data/locatie/band(koor/begeleiding) en de sprekers.

Poster en flyer zijn gemaakt in de trant van de poster die wordt aangereikt vanuit de raad van kerken.

Bedoeling is dat via de contactpersonen in het IKB de posters en de flyers hun verspreid /opgehangen gaan worden.

De week voorafgaand aan de gebedsweek zullen wij i.o. met Het Kontakt een redactioneel stuk aanleveren, mogelijk met, foto zodat  de gebedsweek breed aandacht zal krijgen in Schoonhoven en omgeving.

Op woensdagavond na de gebedsviering is er een ontmoeting in de Hoeksteen waar iemand over de historie van de kerken in Schoonhoven zal spreken.

 

Voor meer info en/of vragen:

Roos Ritmeester : roosrit@xs4all.nl  tel. 030-2318301 of 06 21847106

Gerrit-Jan Verstoep : gj.verstoep@filternet.nl  tel. 0182- 309626 of 06 55306553