ANBI-status

De Belastingdienst heeft Rafaëlgemeenschap Schoonhoven aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Rafaëlgemeenschap Schoonhoven aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Heeft u hier meer vragen over, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Statutaire naam: Rafaëlgemeenschap Schoonhoven
Rekeningnummer: NL88INGB 0003 0314 32
Publieke naam: Rafael Gemeenschap Schoonhoven
RSIN: 818689729

Postadres:
Beneluxlaan 59
2871 HE Schoonhoven
(op afspraak)